Eesti palgalõhe: mis tegelikult toimub ja mida teha saab?

Kui kogu kollektiiv suhtleks aktiivselt palga teemal, ilmneksid ka palgalõhed kiiremini. Kuidas öelda inimestele, et see ei ole tee, kuhu me peaksime liikuma. Eesti on nende teemadega tegelemisel eeskujuks teistele riikidele ja eeskujuks teistele siirderiikidele. See on üks põhipõhjus, miks ma sellega tegeleda tahtsin. Varasemate uuringute alusel võib järeldada, et palgaerinevuste põhjuseks on erinevused ametikohtadel ja -positsioonidel, väiksem töökogemus ja madalam koormus. Piltlikult võttes: kui ettevõttes töötab kaks analüütikut, kelle mõlema tööülesanne on analüüsida laenutaotluste vastavust teatud omadustele ning mõlemad analüütikud saavad selle ülesande täitmise eest palka sama palju, ei ole palgalõhe. See on väga oluline märk ühiskonnale. Tööandjana tuleks stereotüübid visata kohe prügikasti: noor naine ei pruugi peatselt emaks saada, vanemas eas inimene ei pruugi kannatada tervisehädade käes, kõik mehed ei sobi alati iga ülesande jaoks ning kõik noored inimesed ei pruugi olla tormakad. Küsi palganumbrit, mis vastab sinu võimetele ning ära rahuldu vähemaga. Teine faktor on emadus – tahes tahtmata on tegemist asjaoluga, millest ei saa kõrvale vaadata. Ainus, mis aitab seda lahendada, on inimestevaheline suhtlemine – tööandjad peaksid pöörama rohkem tähelepanu töötajate rahulolule ja hoidma silmad-kõrvad lahti, töötajad peaksid samal ajal julgelt oma mõtetest teada andma. See on vähemalt minu kui inimõiguste voliniku arvamus. On leitud, et meeste palgaootused on kõrgemad enamikes valdkondades, mis sisuliselt tähendab, et mehed ei ole nõus töötama alla teatud palganumbri piiri. Ja see ei ole mu sõnum mitte üksnes siin Eestis, vaid kõikides Euroopa Nõukogu liikmesriikides, et see on võitlus, mida meie, naised ei võida üksi, me vajame seejuures mehi, nad on meie parim vahend võitluses soolise ebavõrdsuse vastu. Need teemad on sooline võrdõiguslikkus ja naistevastane vägivald ning eakamate inimõigused. See võib alata väga lihtsatest asjadest, mida kõik teavad. Kui aga võtta ära need kaks faktorit, on palgalõhe olematu. Teistest teemadest rääkides, siis ilmselt on palju asju, millega inimesed rahul ei ole ja ka asju, millega ollakse rahul. Nii on põhjuseks ka väikelaste kasvatamisest tulenevad tööelu katkestused ning erinev eriala ja seega ka hariduse valik. Pea meeles, et sa oled ettevõttele lisaväärtus! Suhtle palga teemal oma kolleegidega. Üllatavalt vähesed töötajad on kursis sellega, milline on nende kolleegide palganumber. See iseenesest on juba suur asi võrreldes mõne teise Euroopa Nõukogu liikmesriikidega. Soolise palgalõhe uuring viidi läbi Sotsiaalministeeriumi tellimisel ja rahastamisel. Palgalõhe tekkimisel on mitmeid põhjuseid, kuid alati ei saa selles süüdistada diskrimineerimist, kuna paratamatult on valdkondi, kus on vaevu tööl naisi. Miks aga võivad mehed sattuda kõrgematele positsioonidele ja saada paremat palka, on puhtalt kinni kandideerimisprotsessis ja jällegi palgaootustes. Ma kuulsin mitmest headest näitest ettevõtete hulgas, nagu Swedbank, mis teeb tõesti kõik võimaliku, et vältida soolist palgalõhet ja tagada võrdsus. Sellisena on tegemist lahendatava probleemiga. Oluline palgalõhet seletav tegur on ka inimeste koondumine erinevatele tegevusaladele ehk segregatsioon. Palgalõhe teema on pikk, keeruline ja vaidlusterohke. Eesti palgalõhe: mis tegelikult toimub ja mida teha saab. Seda tunnistavad ka kõik võimutasandid.Eesti on liider niivõrd paljudes asjades, kui me räägime tehnoloogiast, internetist ja internetivabadusest, tulevikuühiskonna suunas liikumisest, inimsõbralikust digitaliseerumisest. On palju riike, kes eemalduvad põhiväärtustest ja kõigest sellest, mida oleme tähtsaks pidanud Euroopas kui vabal kontinendil, mille poole kõik vaatavad. Ma kohtusin mitme sellise inimesega. Mida kõrgemat palka maksta, seda suuremad on tööjõumaksud – ei tohiks unustada, et sotsiaalmaksu tasub endiselt tööandja omast taskust. Teisisõnu, mehed küsivad rohkem palka ja on nõus tööle asuma kõrgema palga eest. Uuri võimalusi, kuidas tööl võtta lisakohustusi või teha midagi muud, mis aitaks tõsta palka. Tihti on võimalik teenida kõrgemat palka, võttes endale lisakohustusi. Teisalt nähakse palgaerinevuste põhjuseid ühiskonna poolt tingituna, millisena on see seotud laiema diskrimineerimise, aga ka nt klaaslae efekti ja kollektiivsete läbirääkimiste tulemusena. Iga töötaja on väärt parimat ning soolisest palgalõhest on võimalik vabaneda, kui mõlemad pooled – nii tööandja kui töötaja – teevad selleks samme. Ettevõtja, mõeldes samal ajal oma rahakoti sisule, ei kavatsegi pakkuda naisele kõrgemat palka kui on naissoost kandidaadi enda poolt öeldud palgaootus. See on teema, mille vastu minu arusaamist mööda ei tunta eriti palju huvi, seda mitte üksnes siin Eestis, vaid paljudes riikides. Aga ma ei näe midagi drastilist, millest ma sooviksin rääkida.Ma tunnen Eestit juba varasemast ajast, see ei ole minu jaoks uus riik. Tuleb mõelda ka inimestele, kellel ei ole sugulasi. Igal reeglil on erandeid ja nii ka siinkohal.

Eesti tööturu palgalõhe: mis, kuidas ja miks?

. See ei ole minu jaoks uus keskkond.Mida ma samuti jälgin ja pean väga oluliseks, see on tehnoloogiline areng, ma tegelen ka tehisintellekti teemaga ja Eesti tegevusega selles valdkonnas. Selliseid juhtumeid on palju.Nendele teemadele pöörasin ma oma visiidil tähelepanu. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. Mõistagi oleneb kõik täpsest olukorrast, kuid järgnevad paar nõuannet võivad aidata isiklikku palgalõhe kaotada. Ma töötasin Eestis oma eelmises ametis OSCE-s, ma tunnen siinset ajalugu ja inimesi, mul on siin sõpru. Kiirlaenud ilma pangaväljavõteta. On palju vanemaid inimesi, kes on jäetud kõrvale. Erinevate gruppide lõikes on see kõrgeim madala haridustasemega, abielus või vabaabielus olevate inimeste seas ja levinud pigem erasektoris. Kõik see mõjutab vananevat elanikkonda.Mina isiklikult arvan, et see peaks olema jagatud vastutus. Me elame väga keerulisel ajal, väga ohtlikul ajal meie põhiväärtustele. Tuleb alustada selliste suurte asutuste reformiga, et liikuda kogukonnapõhise hoolduse ja koduhoolduse poole.Ma saan aru, et Eestis käib praegu oluline reform. Samal ajal väidavad aga need, kes ei usu palgalõhe olemasolusse, et tööd ei saa tegelikult võrrelda piisavalt selleks, et tõestada palgalõhe olemasolu. Kui üks analüütik saab sama ülesande eest rohkem palka kui tema vastassugupoolest kolleeg, tekib sooline palgalõhe. Eesti palgalõhe: mis tegelikult toimub ja mida teha saab. Projekt viidi läbi koostöös Eesti Rakendusuuringute Keskusega CENTAR. Seda tuleb muuta ja ma sain selle kohta palju positiivseid signaale. Kuigi selle abil on võimalik seletada suurt osa palgalõhest, ei saa segregatsiooniga põhjendada näiteks naiste vähesust juhtide seas. Vahel nad ei olegi eriti vanad praeguse mõõdupuu järgi, sest me elame kauem ühiskonna ja tehnoloogia arengu tõttu.Ma käisin Kohtla-Järve eakate hooldekodus. Niisama soo põhjal otsustades teeks tööandja endale tohutu karuteene. aasta andmestikule ning selle kohaselt näivad asjad Eestis olevat üsna mustad, kuid ERR-i kohaselt on tegelikult sooline palgalõhe vähenenud. Kui ettevõttes näib olevat palgalõhe, võivad selle põhjuseks tegelikult olla erinevad tööülesanded, mistõttu võib näiliselt sarnane töö tasustada töötajaid väga erinevalt. See on üks osa sugudevahelise võrdsuse loost. Uuringu käigus leiti, et Eestis kasvas sooline palgalõhe sajandi esimesel kümnendi jooksul enam kui veerandi võrra. Tööandja roll palgalõhes Soolisest palgalõhest rääkides vaadatakse esimese asjana tööandja poole, kes saab mõjutada nii palganumbrit kui töökorraldust. Viktoria Krusenvald Financer.com Eesti toimetaja. Me oleme praegu ristteel ja peame enda pühendumust taas kinnitama.Euroopa on võtnud inimõigusi iseenesestmõistetavana ja unustanud, kuidas need kätte võideti ja kuidas Euroopast sai inimõiguste kants, koht, kus kõik teised tahtsid olla. Rasked füüsilised tööd nagu näiteks ehitustööd või teetööd ei ole traditsiooniliselt eriti populaarsed naiste seas, mistõttu on selgelt taolistes valdkondades ka meeste osakaal. Või on sugulased lahkunud ja ei tule tagasi. See on tavaliselt üsna põhjalik ja käsitleb teemasid, millega ma otsustasin seekord Eestis tegeleda. On palju valitsusi, kes selle unustavad ja loovad keskkonna, mis on täis hirmu, eelarvamusi, vandenõuteooriaid. Eesti palgalõhe: mis tegelikult toimub ja mida teha saab. Ma tean, kui palju nõudis minult enesele koha leidmine, mis puudutab tööelu ja mida tuleb teha, et tõestada, et me oleme võrdväärsed, et inimõigused on kõigile. Hirm ei peaks juhtima meie elu, see peaks olema midagi muud.Muidugi tuleb muret tunda ja olla ettevaatlik, aga samal ajal tuleb mõelda selge peaga, miks me peame elama võrdses ja mitmekesises keskkonnas. Jaga Säutsu Jaga Saada Hoolimata sellest, et soolist palgalõhet on küllaltki lihtne defineerida, ei ole sugugi lihtne ja ühene selle mõõtmine ning põhjuste välja selgitamine. Emana tuleb kas või muretseda selle pärast, kas töögraafik klapib ajaga, mil tuleks lapsele minna lasteaeda järgi – on miljon pisiasja, mille pärast tuleb hoolitseda. Isegi uuemate uuringute kohaselt on endiselt majapidamine ja laste eest hoolitsemine suuresti ema õlul, mis praktilises elus muudab ka tööelu keerulisemaks. Vahel võidakse soolisest palgalõhest rääkides segadusse ajada täpset konteksti, kuid kõige ausamate võrdluste jaoks tuleks palgalõhest rääkides keskenduda üksnes samadele ametikohtadele ja vaadelda teemat sektorisiseselt. Vastavalt Eurostatile ja infole, mida ma olen saanud mitmelt Eesti mittetulundusühingult, Eestis töötavatelt inimestelt ja Eesti naistelt, siis see on probleem. Ja ka naistevastane vägivald, koduvägivald, mis leiab aset sel ajal, kui me siin räägime ja seda olukorda tuleb muuta.Väärikas elu lõpp sõltub sageli eaka inimese laste rahalistest võimalustest. Tuleb teha rohkem, et luua usaldust. Töötaja, kes saab piisavalt tähelepanu pöörata ka eraelule, on märksa rahulikum ja suudab tööajal paremini keskenduda tööülesannetele, selle asemel, et muretseda koduse elu pärast. On tuhandeid tragisid isasid, kes on majapidamiskoormat leevendanud ja on enamgi kui tuhandeid peresid, kus on perfektne tasakaal töö ja eraelu vahel. eluaastates inimeste puhul, eelkõige naiste puhul, kes ei suuda leida tööd, keda ei võeta tõsiselt ja keda peetakse ülekvalifitseerituks. Kuidas kaitsta iga inimese inimõigusi ja inimväärikust ja mõelda sellele, et me kõik saame vanemaks ja me peame tagama selle, et vananevat elanikkonda koheldakse väärikusega. Riik peaks muidugi tegema rohkem, aga siin tuleb ette sein rahastamise tõttu, säästumeetmete ja majandusraskuste tõttu, millega meie ühiskonnad silmitsi seisavad. Laen ilma intressita. Uuri järgi, kas nii on asjad sinu töökohas ning leia võimalusi selle muutmiseks. Palgapõhimõtteid tuleks põhjalikult kaaluda ning mõelda, millise raskusjärguga töö väärim kõrgemat palka, milline madalamat. Kui naiste puhul mängib enam rolli haridustase, siis meeste puhul sõltub palk enam sellest, millise eriala nad on omandanud. Selline riik ei saa endale lubada naisi, kes ei ole meestega võrdsed, kui me räägime töötasust ja paljudest teistest asjadest. Hiljuti tekitas omajagu kõmu Eurostati pingerida, milles kajastati palgalõhe suurust Euroopa riikides. Kui võtta aga arvesse tööandja majanduslik mõtlemine ja soov võimalikult suurelt kasumisse jääda, ei ole tööandja mätta otsast vaadates lihtsalt praktiline palgata meest üksnes meheks olemise tõttu. Statistikaameti sõnul on juhtivatel positsioonidel töötavate naiste osakaal tõusnud, mistõttu võib ka palgalõhe üldiselt väheneda.

Eestis on jätkuvalt Euroopa suurim sooline palgalõhe - mis.

. Värskeltvalitud volinikuna püüan sellele uuele teemale inimõiguste vaates valgust heita. Milline krediitkaart on parim Tartu hoiu laenu ühistu. Muidugi võtab raporti kirjutamine natukene aega. Seetõttu ei pruugi naised ka niivõrd uljalt asuda kõrgematele ametikohtadele, mis nõuavad rohkema aja pühendamist.

Soolise palgalõhe uuring | Praxis

. Me peame seda tegema koos.Eakamad inimesed. Tööandjana tuleks respekteerida ka eraelu ning teha kõik endast olenev, et töö ja eraelu tasakaal oleks paigas. Madala intressiga laen kui ei anta laenu.

Jah, me saame ja jah, me tahame.Aga kui te vaatate kogu riiki, ettevõtteid ja institutsioone, siis ei ole see reegel. Ära karda pidada palgaläbirääkimisi. Vahet ei ole, kas kandideerid uuele töökohale või soovid kõrgemat palka teenida oma praegusel ametikohal, palgaläbirääkimisi ei tasu karta. Ent kui me võtame näiteks naiste võrdõiguslikkuse küsimuse, siis see ei pea olema suurim probleem, aga see on väga märkimisväärne probleem – sugudevahelise võrdsuse küsimus ja sooline palgalõhe. Need ei pea ilmtingimata olema suurimad probleemid, sest meie ühiskonnad seisavad silmitsi hulga raskustega. Ma arvan, et seda tuleb muuta ja seda tuleb muuta kiiresti.Teil on naispresident, teil on naisministrid, kellega ma kohtusin – väljapaistvad, haritud, professionaalsed naised, kes juhivad riiki. Sest küsimuse võib püstitada ka niipidi, et mille me endast maha jätame – kas hirmu või inimõigused kõigile.Dunja Mijatovići raport Eestist valmib sügisel. Seetõttu, rääkides palgalõhest tuleks eelkõige võrrelda töötajaid, kes täidavad täpselt samu ametikohti

Märkused