Elektri hind tõuseb – mida sa peaksid oma elektritarbimisega nüüd edasi tegema?

Laena kuni €2000, makstes sellelt vaid päevaintressi 0,1239% (aastane intressimäär on ligikaudu 45%). Planeeritust väiksem hinnatõus tuleneb lahkarvamusest Konkurentsiametiga, kellega jäädi lõpuni eri seisukohtadele elektri hinnale olulisemat mõju avaldavate põlevkivi hinna ja Narva Elektrijaamade elektrienergia hinna osas. aastast algavad koheselt aprillikuus. Elektri hind tõuseb – mida sa peaksid oma elektritarbimisega nüüd edasi tegema.

Elektri hind tõstab elukallidust - ä

. Volpetti kiirlaen kinnisvara laenu kalkulaator. Olulisel määral mõjutab elektrienergia tootmise uut hinnataset püsikulude alane erinev seisukoht. "Kaudsetest mõjudest tingitud täpset tarbijahinnaindeksi kasvu ei ole võimalik aga välja arvestada, sest kaubad kallinevad alles mõne aja pärast," lisas Shokman. Eesti Energia nõuab hinna suuremat tõstmist Eesti Energia finantsdirektori Enn Kallikormi hinnangul on hinnatõus ilmselt väiksem kui firma arenguks vajalik. Samas ei ole riigiettevõte Eesti Energia uue hinnaga rahul ning ennustab hinnatõusu jätkumist.  Peterseni sõnul alanes võrreldes taotluses esialgselt prognoosituga põlevkivi hind, samuti hindavad amet ja jaamad erinevalt Eesti turu elektritoodangu mahtu ning Narva jaamade osa sel turul. Kuna elektrihinna tõus põhjustab ka kaupade ja teenuste kallinemist, suureneb tarbijahinnaindeks ilmselt rohkem kui kolm protsenti. See tähendab, et uuesti arvutatakse välja nii elektri ülekande tasu Põhivõrgu jaoks kui ka jaotuse hind Jaotusvõrgule. Eesti Energia finantsdirektori sõnul kataks see hind jooksvad investeeringute vajadused.  Elektrihinna kujunemine käib Eestis kehtiva korra järgi kolmes etapis: elektrienergia nelja erineva hinnakomponendi kooskõlastamine Konkurentsiametiga, elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäära arvutamine ja hinnapakettide arvutamine.

„Elektrienergia hinna muutmine kord mitme aasta järel toob kaasa väliskeskkonnas toimunud muutuste tõttu hüppelise hinnatõusu, mis paneb inimesed keerulisse olukorda. Taotletust oluliselt madalam hind toob kaasa Narva Elektrijaamade tööjõukulude kasvu plaanide muutmise, seadmete remonditööde vähenemise ja hooldustööde plaanide korrigeerimise," selgitas Petersen.  Narva jaamade elektrienergia tootmishinna alusel arvutatakse uus kaoelektri hind, mis on sisendiks võrguteenuste hindade arvutamisel. Hinna indekseerimine tagab kuni turu avanemiseni ühtlasema energia hinna kujundamise vastavalt majanduse arengule,“ märkis Kaasik. Hoolimata hinnatõusust on Eesti Energia pakutav elekter endiselt Euroopas üks odavamaid.

Elektri hind tõuseb enneolematult kõrgele

. „Oleme Konkurentsiametiga eriarvamusel, kui suured võiksid olla Narva jaamade töötajate palgad, kui sagedasti ja millises mahus peaksime tegema remonti ning millisel määral peaksime tegema investeeringuid tootmisseadmete kaasajastamisse.

Sutter selgitab, miks elektri hind oluliselt tõuseb - Majandus

.

Elektrihinna tõusu valguses: kas börsihinna asemel peaks.

. "Peame investeerimisplaanid põhjalikult üle vaatama ning mitu kavandatud projekti sellest välja jätma," oli Kallikorm uue hinna suhtes pessimistlik

Märkused