Hüpoteeklaen: kinnisvaralaenud ja refinantseerimine

Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . Täita tuleb ka paberikandjal laenu taotlemise ankeet. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes.

Hüpoteeklaen : Kreditex

. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev. Laenu tagasimaksmine Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast. Pärast kalkuleerimist täitke meie kodulehel avaldus ja saatke see meile. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Anname aga mõned nõuanded, kuidas valida ühe või teise vahel ja finantseerida oma ost ilma suuremate kõhklusteta. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub see intressimarginaaliga. Hüpoteeklaen: kinnisvaralaenud ja refinantseerimine.

Hüpoteeklaen AS kontakt - Hüpoteeklaen

. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. Site:.eu filetype:xml lõunakeskuse laenu nõustajad. Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Kui meie pakkumine sobib ja olete kindel oma maksevõimes, palume Teil tulla EHITAL KREDIIT OÜ kontorisse. Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Fikseerimata intressimäär muutuvast bassintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad. Hüpoteeklaen: kinnisvaralaenud ja refinantseerimine. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Saate oma laenu igakuise tagasimakse suuruse arvutada välja meie laenukalkulaatori abil või pöördudes abi saamiseks meie konsultandi poole. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Kes võtnud eraisikult laenu. Hüpoteeklaen: kinnisvaralaenud ja refinantseerimine. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Pärast positiivse vastuse saamist saate isikliku pakkumise. Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Tutvuge sellega hoolikalt! Seejärel saate sõlmida lihtkirjaliku hüpoteeklaenu lepingu, millele lisatakse maksegraafik. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu.

Hüpoteeklaen |

. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Tutvustame teile kõiki hüpoteeklepinguga seonduvaid nüansse. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Vastuseks saadame teile indikatiivse laenupakkumise.

Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist

Märkused