Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele?

Põhisissetulekut makstaks ilma majanduslike eeltingimusteta – ei põhisissetuleku maksmine ega ka selle suurus ei sõltuks inimese palga- või ettevõtlustulude olemasolust või puudumisest ega nende tulude suurusest. Lisaks vaevab nn vana maailma rahvastiku vananemine madala loomuliku iibe tõttu, mille suhtes on väikeriigid ja -rahvad eriti haavatavad. Jaanus Nurmoja, tingimusteta põhisissetuleku üks eestkõnelejaid: Soome kodanikupalga eksperimenti ei katkestata, see viiakse plaanipäraselt lõpuni. Põhisissetulekule kui võimalikule lahendusele võib olla alternatiive, kuid huvi kasvu selle vastu maailmas pole võimalik eirata. Seetõttu ei saa rääkida ei läbikukkumisest ega ka õnnestumisest. Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele.

Teemalehed - DELFI

. Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele. Selle asemel tuleks lahendada olukord, kus kehtiv sotsiaalse kaitse süsteem pigem pärsib kui soodustab põliselanike loomulikku iivet. Põgus pilguheit Soome meediasse aga ütleb sedagi, et lootus katsetuse pikendamiseks pole kuhugi kadunud. Varem või hiljem tuleb ka Eestis selle küsimusega niikuinii hakata tegelema. Töötaja ei kaotaks netosissetulekus või oleks see vaatamata kärpele ikkagi kõrgem kui enne üleminekut. Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele. Lisaks oli osalistel õigus saada eluaseme- ja toimetulekutoetust. Vastava eelnõuga plaanivad välja tulla Soome rohelised ning ka Kela juht Olli Kangas on roheliste plaani heaks kiitnud. Vaesusele arenenud riikides puudub juba praegu igasugune õigustus. Eespool mainitud palgasurveartikli lõpus on toodud põhisissetuleku näidismudel, mis koostati spetsiaalselt võimaliku palgasurve näitlikustamiseks. Valitsus soovib hakata katsetama üht teistsugust lahendust.Postimehe ja Äripäeva veebis vahendatud uudis on oma algupäralt hoopis inglisekeelse meedia praak. Ka näiteks BBC uudisest jääb mulje, nagu oleks Soome eksperiment muidu veel kes teab kui kaua kestnud, aga näe, valitsus otsustas üleöö meelt muuta, sest üks OECD raport ajas hirmu nahka.

Kodanikupalga mõiste on põhisissetuleku kohta kasutatav juhul, kui põhisissetuleku maksmise eelduseks on riigi kodakondsus. Vaevalt et keegi mingit raportit ja eriti selles antud hinnanguid pühakirjaks peab.Esialgseid kokkuvõtteid kodanikupalga pilootprojektist pole veel tehtudki.

Kas kodanikupalka oleks võimalik Eestis teostada? | Telegram

. Leiate selle ka aadressi https://algatus.kodanikupalk.ee kaudu. Rikaste ja vaeste vahelise lõhe suureneb, uus tehnoloogia aga muudab üha enam inimtööjõudu ebavajalikuks. aasta jaanuarist, siis sel aastal ta ka lõpeb. Auto ostmiseks laen creditstar.ee. Nagu nimigi ütleb, ei ole see hääletamine kodanikupalga kehtestamise üle, vaid eelkõige tõe väljaselgitamise ja tulevikuks valmistumise algatus. Esimesi uudiseid on sel teemal oodata alles aasta lõpus. Süvaanalüüsi tuleb pärast seda veel aasta aega oodata. Samas oleksid kodanike tulud oluliselt rohkem maksustatud kui mittekodanikel, kes põhisissetulekut ei saa

Märkused