Kodukindlustus – kindlustus, milleta hakkama ei saa

Vastutuskindlustus – hüvitab tekkinud kahju kolmandale isikule, nt torustiku lekke tulemusena kannatada saanud naaberkorter. Lisaks hüvitame kindlustatud esemeks oleva ehitise klaaspinna purunemise kahju omavastutust rakendamata. Vajadusel saad abi ka meie konsultantidelt. Samuti hüvitame saamata jäänud üüritulu, kui kindlustatud esemeks olev väljaüüritud eluruum on kindlustusjuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on murdvargus, st vara vargus sissemurdmise teel, röövimine või vandalism. Võimalik on kindlustada ka ainult kodust vara, ei pea kindlustama tingimata koos korteriga/hoonega. Krediidi selts kes võib anda laenu kui teil on võlg.

Tip Tuesday #18 - Kodu ostmisega seotud (varjatud) kulud

. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on vara tahtlik rikkumine või hävitamine kolmanda isiku poolt. Hüvitame kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks on torm, sademed või veekogu üleujutus. Ajutise eluaseme üürikulu – kui tekib kodukindlustuse kahju ning ei saa samal ajal kindlustuskohas elada, hüvitatakse kindlustusvõtjale kolimiskulud ning elamispinna üürikulud. Võid valida just need, mis tunduvad sulle vajalikud. Peale tekitatud kahju hüvitatakse vajaduse korral ka nõude tõrjumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks vajalikud õigusabikulud. Kodukindlustus kaitseb Sinu kodu ja kodust vara. Hüvitame ilma omavastutust rakendamata lukuvahetuse ja uute lukkude soetamise kulud, kui võti või luku avamise kood võeti kindlustusvõtja või tema volitatud isiku valdusest ära sissemurdmise või röövimise käigus. Kindlustuse tegemisel soovitame mõelda koguriskikindlustusele, mis on kõige laiema kindlustuskattega, et tagada parim kaitse mistahes kahjujuhtumiks. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on torm; kindlustatud esemele tormi tõttu langenud puu või muu ese; rahe või rüsijää. Ükskõik kui hästi proovime erinevaid olukordi ennetada, võib õnnetusi ikka juhtuda. Teenuseosutajaks on IIZI Kindlustusmaakler. Autokiirlaen laenud id kaardi tuvastamisega. Kredit 24 sms laenud sularahas. Kindlustatud on kõik, mis ei ole kindlustusseltsi tingimustega välistatud. Kodukindlustus – kindlustus, milleta hakkama ei saa. Ajutise elukoha üürikulu Hüvitame ajutise elukoha üürikulu ning sinna ja tagasi kolimise kulu peale kindlustusjuhtumit, mis muutis kindlustatud kodu elamiskõlbmatuks.

Kui tuule kiirust pole võimalik kindlaks määrata, peetakse tormiks tuult, mis on tekitanud kindlustuskoha ümbruses laitmatus seisukorras olevatele ehitistele või esemetele kahju. Samuti loetakse tormikahjuks kindlustatud eseme selliseid kahjustusi, mis said tekkida üksnes tormi tagajärjel. Minipakett – katab kahju, mis on tekkinud tulekahju ja tormi tagajärjel..

Kodukindlustus - If

. Kindlustusjuhtumiks võib olla näiteks esemete purunemine kukkumise tagajärjel, kodutehnika mehaaniline rike või rike üle- või alapinge tagajärjel või hoone tehnosüsteemide purunemine. Maaklerlepingu tingimustega saab tutvuda siin.

Kodukindlustus | Salva Kindlustuse AS

. Lisaks hüvitatame sissemurdmise, röövimise või selle katse käigus lõhutud või rikutud hoone piirdekonstruktsioonide või nende osade taastamiseks vajalikud kulud. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on tulekahju, tahm, suits või tulekustutusvesi, pikselöögi otsetabamus, plahvatus, sh lõhkekeha plahvatus, piloteeriva õhusõiduki, selle osade või laadungi allakukkumine. Samuti hüvitame kindlustatud esemeks olevale ehitisele tekkinud kahju, mille põhjuseks on selle osade vargus.

ERGO kodukindlustus Naistesaade 04.04.2015

Märkused