Kodukindlustus - kindlustus, milleta hakkama ei saa

Salva kodukindlustust saab ise lihtsalt arvutada ning lepingut sõlmida e-poes. Tulekahju, uputus või torm võib elu pikaks ajaks segamini lüüa - reeglina on tegemist väga suurte rahaliste väljaminekutega ja neid aitab kanda kindlustus. Koduse vara kindlustussumma määratakse automaatselt ja piisava varuga, et kindlustuskaitse all oleksid kõik suuremad ja väiksemad asjad kodus. Hinda mõjutab ka omavastutuse suurus.

Selline kindlustus aga ei hõlma maja üldiseid konstruktsioone ja on abiks vaid kindlustatud ruumides väiksema kahju korvamiseks. Koguriskikindlustuse välistusi loe tingimustest siit. Mitmeaastane leping tagab katkematu kindlustuskaitse ning soodsama kindlustusmakse. Loe lähemalt mitmeaastase lepingu kohta siit. Juhul, kui kaasomanikega ei ole võimalik leida ühist meelt maja tervikuna kindlustamiseks, saab kindlustada vaid oma kasutuses olevaid ruume korterina. Kindlustusjuhtumiks on vargus - hüvitame kahju, mis on tekkinud koduse vara või hoone osade varguse tagajärjel. Vana vastu uus – koduse vara kahjud hüvitame samaväärse uue vara väärtuse ulatuses, v.a arvutid, arvutitega seotud seadmed, mobiiltelefonid ning mootorsõidukid. Me ei nõua sissemurdmise jälgi. Täpsemalt vaata tingimusi siit. Õnnetuskoha vaatab vajadusel üle asjatundja, kes aitab hinnata kahjujuhtumi asjaolusid. Naabritele põhjustatud kahju hüvitamiseks on vajalik sõlmida täiendavalt kodu vastutuskindlustuse leping, mille kohta loe lähemalt siit. Kodukindlustus - kindlustus, milleta hakkama ei saa. Kui ühistut moodustatud ei ole, saab maja ühisosa kindlustada ka üks omanikest.

SEB/RSA kodukindlustus pikk est

. Hüvitame ehitusveast tingitud kahjud - kui tulekahju või torustiku lekke põhjustab ehitusviga, siis sellised kahjud Seesam hüvitab. Ehitus- ja remonditööd – kindlustus kehtib ka hoone või korteri ehitus- või remonditööde korral. Nii ei teki olukorda, et maja ei saa korda teha, kuna mõnel omanikest puudub nii kindlustus kui rahalised võimalused oma osa finantseerimiseks. Kortermaja ühisosa kindlustamiseks peaks korteriühistu sõlmima eraldi kindlustuslepingu. Kodukindlustus - kindlustus, milleta hakkama ei saa. Mogo laenud: laen auto ostuks & laen auto tagatisel.

ERGO kodukindlustus Naistesaade 04.04.2015

. Ei pea määrama kindlustussummat ja ei ole vaja muretseda, kas õnnetuse korral saab kindlustuselt kahjude katteks piisavalt raha.

Seesam Kindlustus - Kodukindlustus | Objekti andmed

Märkused