Laen ei ole mõeldud ainult kooliõpilastele, vaid laiemale ringile, kes soovib investeerida oma tulevikku

Väiksemaid summasid saab laenata juhatuse liikme käendusega. Ärilaen ehk laen ettevõttele Firmadele on tähtis, et oleks ligipääs likviidsusele ning on palju olukordi, kus on tarvis likviidsust tõsta. Stardilaenu saamiseks on vajalik korrektselt koostatud äriplaan.. Intresse tuleb tasuda vaid sõltuvalt kasutatud limiidi ulatusest. Ärilaenu pikkus sõltub konkreetse pakkumise tingimustest. LHV kodulaen on Eesti kõige paindlikum kodulaen kodu soetavale teadlikule kliendile. Laenamisega kaasnevad alati lisakohustused nagu intressimaksed- ja muud tasud, mida tuleb lepingusse sätestatud korra järgi tagasi maksta. Turul on mitmeid võlausaldajaid, kelle vahel valida. Ärilaenu pakkumiste valdkonnas kehtestavad reeglid võlausaldajad, kellel on tihti erinevatele firmadele erinevad nõudmised.

Laenud ettevõtetele | Ärilaenud | Laen Firmale |

.

Ilma tagatiseta ärilaen ettevõttele Sarnaselt eraisikutele pakutava tagatiseta laenuga, pakutakse ka ettevõtetele laene ilma otsese varalise tagatiseta. Suurimaks miinuseks on riskid ettevõtte juhtidele. Peamine reegel on lihtne – ettevõttel ei tohi olla kehtivaid maksehäireid ega võlgnevusi. Ärilaenude tingimused Ettevõtete laenude üldised tingimused ei erine suuresti tavapäraste eraisikute laenupakkumiste tingimustest. Näiteks hambaravi, silmade laseroperatsioon, esteetiline kirurgia ja teised meditsiiniteenused.Loe lisaLHV õppelaenuga saad katta õpingute ajal tekkivaid kulutusi. Väljastatavad summad on enamasti väikesemahulisemad ja lühemaks ajaks kui teistel ettevõtete laenuliikidel. See ei ole aga nii lihtne kui tavaline eraisiku laen. Tagatisega laen ettevõttele Tagatisega ettevõtte laenud ehk hüpoteeklaenud firmadele on pikaajalised- ja suurema summaga ärilaenud. Intress on mõningal määral korrelatsioonis laenuperioodiga – mida lühem periood, seda kõrgem intress ja vastupidi – pikajaalised laenud on madalama intressiga, kuid nende taotlemine on keerukam ning pakkumiste valik tänasel laenuturul palju väiksem. Käendus on vajalik, sest niinimetatud “juriidilistel kehadel” on liiga lihtne vastutusest pääseda ning laenuandjale peab jääma mingisugune kindlustus- ja usaldus ettevõtte juhtfiguuride suhtes. Nii saab firma äritegevuseks hädavajaliku tehnika kasutusse võtta, ilma et peaks selle kohe täishinnaga ära ostma. Samuti ei pruugi ettevõtetele mõeldud laenud olla nii odavad kui nad esmapilgul paistavad. Laenu kasutamise otstarbe saad ise valida. Sõiduki saad vormistada kohe enda nimele. Lihtne taotlusprotsess ning paindliku tagasimaksmise võimalus. Ettevõttele võib laenu vaja minna mitmesugustel põhjustel. Liisinguperioodi lõpus on võimalik liisitud objekt liisingufirmale tagastada või ettevõtte poolt jääkväärtusega välja osta. See tähendab, et kui ettevõte ei suuda laenu õigel ajal võlausaldajale tagasi maksta, likvideeritakse ettevõtte poolt seatud hüpoteek laenuandja jaoks tagasimaksete viivitusest tekkinud võlgnevuste katteks. Lepingu sõlmid tasuta.Loe lisaVõimenduslaenLHV võimenduslaen tähendab paindlikku laenu börsil noteeritud väärtpaberite tagatisel kogu su portfelli ulatuses. Laen alustavale ettevõttele Alustava ettevõtte laen ehk stardilaen on mõeldud uutele ettevõtetele, kes vajavad äritegevuse alustamiseks tarvisolevat finantseeringut. Kogu laenu saad mugavalt tasuda kuumaksetena.Loe lisaTervise- ja ilulaenTervise- ja ilulaenu saad kasutada ravi- ja iluteenuste eest tasumiseks. Laenu intressimäär sõltub keskpankade intressimääradest.Loe lisaLHV liisinguga saad paindlikel tingimustel soetada sõiduauto või rasketehnika, aga ka mootorratta või väikelaeva.Loe lisaLHV järelmaksuga saad kauba või teenuse eest tasuda osade kaupa. See tähendab, et tingimused, laenusumma- ja periood on kohandatud vastavalt ettevõtte vajadustele, nende majanduslikule olukorrale ning võimalustele. Laen ei ole mõeldud ainult kooliõpilastele, vaid laiemale ringile, kes soovib investeerida oma tulevikku. Vastukaaluks ettevõtte laenude eelistele tuleb välja tuua ka mõned puudused.

Laen ei ole mõeldud ainult kooliõpilastele, vaid laiemale.

. Need ärilaenud on mõeldud olukordadeks, kus on pakiline vajadus käibevahendite järele. See tähendab, et ettevõttel on võimalus otsustada, kui suures mahus ja mis ajal, neile määratud limiidilt, vabu vahendeid töösse võtta. Krediidiliin on võimalus tektitada likviidseid vahendeid, kui ettevõtte enda rahavoog on ajutiselt seiskunud – näiteks kui teie poolt väljastatud arved ei ole veel tasutud ning vajate vahendeid, et teha äritegevusega kaasnevaid päevakorralisi kulutusi. Tagatise seadmine alustava ettevõtte laenule ei ole üldjuhul vajalik, ent samas peaks vähemalt üks ettevõtte juhatuse liige andma ettevõtte poolt taodeldavale laenule eraisiku käenduse. See on kasulik, kui teie ettevõttel on pikaajalise tähtajaga arved, kuid ettevõtte kasvu nimel soovite raha saada märgitud tasumise tähtaja asemel võimalikult kiiresti. Selleks võib olla inventari soetamine, investeerimine tootmisesse, aga ka hangetel- ja suurematel projektidel osalemine. Vahel küsitakse ka lisatagatist. Firmadele mõeldud laenud on samuti personaliseeritud ettevõttele, kellele laenu pakutakse. Ettevõttele pakutakse laene varieeruvatel tingimustel. Tutvuge konkreetse pakkumise tingimustega ja selgitage välja, missugused nõuded kehtivad konkreetselt teie ettevõttele. Nimelt peab ettevõtte omanik tihti ise laenu käendama. Erinevused tulevad välja pakutavas intressis, laenusummas- ja tagasimakse perioodis ning ka lisatasudes- ja väljamakse kiiruses. Võrdle mitmete ettevõtetele mõeldud laenude intresse- ja tingimusi ning vali sobivaim laen oma firmale. Laenu saad kasutada ka sisustuse ja elektroonika soetamiseks. Liising firmadele Liisingud ettevõtetele toimivad sarnaselt eraisikute liisingutele. Suuremate- ja pikemaajaliste laenude jaoks on vajalikud juba asutatud- ja toimiva ettevõtte viimase kvartali bilanss- ja kasumiaruanded. Ettevõttele hüpoteeklaenu võttes seatakse ettevõtte omanduses olev kinnisvara laenule varaliseks tagatiseks. Laen ei ole mõeldud ainult kooliõpilastele, vaid laiemale ringile, kes soovib investeerida oma tulevikku. Näiteks juhatuse liige, kes on olnud käendajaks ärilaenule, ei pruugi tulevikus saada laenu eraisikuna kui tal on tekkinud probleeme ettevõtlusega seoses tekkinud kohustuste tätimisega. Faktooring võimaldab saada likviidseid vahendeid, ilma, et peaks ettevõtte nimel laenu võtma. Ettevõtte krediidiliin Krediidiliin ärile kujutab endast teatud limiidi ulatuses väljastatud laenulimiiti, mida saab vastavalt vajadusele kasutada oma äranägemise järgi. Selle laenuliigi teine iseloomustav nimi on kiirlaen ettevõttele, mis on kõige kiirem ja lihtsam viis taotleda ärilaenu, sõltumata ettevõtja äriplaanist ja firma varadest.

Laen ja liising · LHV

. Faktooring ehk arve finantseerimine Faktooringu puhul ei ole tegemist laenuteenusega, vaid enda poolt koostatud- ja väljastatud arvete müümisega teistele ettevõtetele. Seletame teile, mis on faktooring, missuguseid laene ettevõtetele pakutakse ja millised on erinevate ettevõttele mõeldud ärilaenude plussid ja miinused. Taotluse tegemiseks ei pea sul olema LHV pangakontot. Laenu saamiseks vajalike dokumentide osas küsitakse alustavate ettevõtete käest enamasti äriplaani. Oluliseim neist on intressimäär, sest intress mõjutab laenu maksumust kõige rohkem – soovime firmale raha laenata eelkõige hea intressiga. Väiksemad ettevõtte laenud ei vaja aga tagatist – nende taotlusprotsess on tunduvalt lihtsam ja kiirem. Väljamakse kiirus nii suurt kaalu ei oma – ettevõtmine on üldiselt planeeritud tegevus ning igasugune otsus ettevõttele laenu võtmiseks peab olema hästi läbi mõeldud strateegiline tegevus. Pakume mugavat ja kiiret teenust, mis aitab leida ettevõttele vajaliku finantseeringu vaid minutite jooksul. Raha võib vaja minna firmale kontori rentimiseks, lattu kauba soetamiseks, ettevõtte reklaamiks jms. Sisustuslaenu võtjal ei tule seada laenu tagatiseks oma kodu ega tasuda riigilõivi ning notaritasu. FIE-d ehk füüsilisest isikud ettevõtjad ei saa seda tüüpi ärilaene taotleda. Laen ei ole mõeldud ainult kooliõpilastele, vaid laiemale ringile, kes soovib investeerida oma tulevikku. Leia uued kiirlaenud ja soodsaima intressiga pakkujad.. Väikelaenu võtmiseks ei ole tagatist vaja.Loe lisaLHV autolaenuga saad omale soetada just sellise mootorsõiduki nagu sul vaja – sõiduautost mootorpaadini. Ehita endale uus kodu või renoveeri olemasolevat kinnisvara.Loe lisaLHV eralaen on paindlik viis selleks, et renoveerida kodu, soetada kinnisvara või rahastada muid sulle olulisi ettevõtmisi. Lihtsaim lahendus sellele probleemile on võtta ettevõttele laenu. Tagatiseta ärilaenude periood on pigem lühike ja laenusumma ei ole väga suur. Tagatisega ärilaen kujutab endas võimalust saada ettevõtte tegevuseks vajalik rahastus, kui on vaja suuremamahulisi investeeringuid firma laiendamisega kaasnevateks kulutusteks

Märkused