Laen ettevõtetele, Bondora kiirlaen

Kredit24.ee kõige soodsamad laen. Investeerimislaen – see laen on pigem pikaajalisem laen, mis on mõeldud selleks, et ettevõte saaks investeerida oma ettevõtte arendamisesse, näiteks ostes põhivara, ehitades/renoveerides oma hooneid või luues uusi tootmisprotsesse/projekte. Maksehäired ja vaba graafik Ülaltoodud tingimused on tüüptingimused, mis on kõige levinumad, aga kui su ettevõte ei vasta nendele nõudmistele, ei ole hullu, kuna olemas on ka väljapääs: pakub tunduvalt paindlikemate tingimustega laene ettevõtetele. Näiteks juhatuse liige, kes on olnud käendajaks ärilaenule, ei pruugi tulevikus saada laenu eraisikuna kui tal on tekkinud probleeme ettevõtlusega seoses tekkinud kohustuste tätimisega. Sa ei pruugi laenu saada isegi siis, kui su ettevõttel on korralikud rahavood iga kuu. Pakume mugavat ja kiiret teenust, mis aitab leida ettevõttele vajaliku finantseeringu vaid minutite jooksul. Laenata on võimalik ka vaba tagasimakse graafikuga – see tähendab, et tasud igakuiselt üksnes intresse ning põhiosa tasud siis, kui sul on võimalik. Kuna enamjaolt on taotletavad summad aga väga suured, siis tuleks arvestada, et tagatiseta laenu saada on väga raske. Vaja on ainult konto väljavõtet! Jääb ära tülikas kasumiaruande ja bilansi esitamine, rääkimata äriplaani esitamisest, mis võib tunduda muidu lausa riskantne. Siin on mõned punktid, mida peaksid kindlasti kaaluma enne ärilaenu taotlemist, hoolimata sellest, millised on laenutingimused. Laenu saamise eelduseks on üldiselt ka oma äriplaani tutvustamine ja enamasti on vajalik ka lisatagatis. Laenu puhul on tegemist tagatisega ärilaenuga ehk sul peab olema võimalik seada hüpoteek kinnisasjale. Seega, on tõenäolisem saada siiski tagatisega laen, seda üldiselt kinnisvara tagatisel. Stardilaenu saamiseks on vajalik korrektselt koostatud äriplaan. Ettevõttele hüpoteeklaenu võttes seatakse ettevõtte omanduses olev kinnisvara laenule varaliseks tagatiseks. Kuigi ärilaenu võtmine on lihtne ja mugav, peaksid siiski alati meeles pidama, et laen on kohustus – seega mõtle põhjalikult esmalt ettevõtte tuludele ja võta laenu ainult siis, kui oled kindel, et suudad selle hiljem tagasi maksta. See ei ole aga nii lihtne kui tavaline eraisiku laen. Tagatisega laen ettevõttele Tagatisega ettevõtte laenud ehk hüpoteeklaenud firmadele on pikaajalised- ja suurema summaga ärilaenud. Kui pead teostama suure projekti ning tead kindlalt, et ettevõttel on võimekust laenu tagasimaksmiseks, on ärilaen jällegi hea variant. Ettevõtetele antavad laenud on tingimuste poolest tunduvalt paindlikumad kui eraisikute laenud ning tavaliselt kalkuleeritakse intressimäär ning krediidilimiit laenuandja juures isiklikult vastavalt ettevõtte majandusnäitajatele. Raha võib vaja minna firmale kontori rentimiseks, lattu kauba soetamiseks, ettevõtte reklaamiks jms. See reegel kehtib aga eelkõige siis, kui soovitakse laenata väiksemat summat. Sarnaselt eraisikute laenudele liigitatakse ka ärilaene erinevalt, sõltuvalt laenu eesmärgist ja olemusest. Tagatiseta ärilaenude periood on pigem lühike ja laenusumma ei ole väga suur. Erinevused tulevad välja pakutavas intressis, laenusummas- ja tagasimakse perioodis ning ka lisatasudes- ja väljamakse kiiruses. Laenu saamiseks ei ole vaja seada hüpoteeki. Ärilaenu saavad üldiselt taotleda OÜ-d ja AS-d, kuid mitte füüsilisest isikust ettevõtjad. Kõigele lisaks pakub ettevõte vaba maksegraafiku võimalust, mis tähendab, et su ettevõte ei ole aheldatud raske maksekoorma külge. Ärilaen on hea valik väikeettevõttele või alustavale ettevõttele, kelle rahavood on kõikuvad. Selle laenuliigi teine iseloomustav nimi on kiirlaen ettevõttele, mis on kõige kiirem ja lihtsam viis taotleda ärilaenu, sõltumata ettevõtja äriplaanist ja firma varadest.

Faktooring ehk arve finantseerimine Faktooringu puhul ei ole tegemist laenuteenusega, vaid enda poolt koostatud- ja väljastatud arvete müümisega teistele ettevõtetele. Kuigi paljud laenud ettevõtetele on rangelt hüpoteegi alusel, on ka laenupakkujaid, kes seda ei nõua – piisab juhatuse liikmete käendusest. Stardilaen – see laen on mõeldud uutele ettevõtetele, kes soovivad oma tegevuse alustamiseks leida rahalisi vahendeid. Laen kus ei pea ennast postkontoris registreerima. Intress on mõningal määral korrelatsioonis laenuperioodiga – mida lühem periood, seda kõrgem intress ja vastupidi – pikajaalised laenud on madalama intressiga, kuid nende taotlemine on keerukam ning pakkumiste valik tänasel laenuturul palju väiksem. Loe siit lähemalt Hüpoteeklaen AS kohta Ärilaenu tüüptingimused Ärilaenu taotlemine on põhimõtteliselt sama lihtne kui tarbimislaenu puhul. See on kasulik, kui teie ettevõttel on pikaajalise tähtajaga arved, kuid ettevõtte kasvu nimel soovite raha saada märgitud tasumise tähtaja asemel võimalikult kiiresti. Nõuded on siiski võrdlemisi malbed, seda eelkõige hüpoteegi olemasolu tõttu.

Ettevõtte laen | Laen ettevõttele | Ärilaen | Stardilaen

. Loe Ärilaen.ee arvustust siit! Ärilaenu eelised Ärilaenu soodsad tingimused on peamine põhjus, miks paljud väikeettevõtete juhid on otsustanud pigem käendada laenu otse ettevõtte jaoks, selle asemel, et finantseerida ettevõtte vajadusi eraisiku väikelaenuga.

Kinnisvaralaen ettevõttele |

. Selleks võib olla inventari soetamine, investeerimine tootmisesse, aga ka hangetel- ja suurematel projektidel osalemine. Ärilaenu pakkumiste valdkonnas kehtestavad reeglid võlausaldajad, kellel on tihti erinevatele firmadele erinevad nõudmised. Ettevõttele võib laenu vaja minna mitmesugustel põhjustel. Ärilaenu taotlemisprotsess on kiire ja mugav ning vastuse saad juba paarikümne minutiga – nii ei pea su ettevõtte enam kunagi hätta jääma ning saad julgelt teostada suuremahulisi projekte suurepärase kvaliteediga. Lihtsaim lahendus sellele probleemile on võtta ettevõttele laenu. Peamine reegel on lihtne – ettevõttel ei tohi olla kehtivaid maksehäireid ega võlgnevusi. Kuigi protsess erineb vastavalt laenupakkujale, on peamised tingimused siiski sarnased. Üks oluline eristusfaktor on aga asjaolu, et erinevalt eraisikutest, ei ole ärilaenu taotlemisel vaja isikutuvastust. Samuti ei pruugi ettevõtetele mõeldud laenud olla nii odavad kui nad esmapilgul paistavad. Selline variant on eriti levinud juhul, kui kliendid kipuvad arvete tasumisega viivitama ning selle tõttu on tekkinud rahavoos “auk”. See tähendab, et kui ettevõte ei suuda laenu õigel ajal võlausaldajale tagasi maksta, likvideeritakse ettevõtte poolt seatud hüpoteek laenuandja jaoks tagasimaksete viivitusest tekkinud võlgnevuste katteks. Ühed tuntuimad faktooringupakkujad Eestis on näiteks Factor ja Investly. Ettevõtte krediidiliin Krediidiliin ärile kujutab endast teatud limiidi ulatuses väljastatud laenulimiiti, mida saab vastavalt vajadusele kasutada oma äranägemise järgi. Ärilaenu pikkus sõltub konkreetse pakkumise tingimustest. Väiksemaid summasid saab laenata juhatuse liikme käendusega. Ärilaen võibki olla väljapääs! Ärilaenu saab taotleda ka FIE, MTÜ ja UÜ, mitte ainult osaühingud ja aktsiaseltsid. Laenamisega kaasnevad alati lisakohustused nagu intressimaksed- ja muud tasud, mida tuleb lepingusse sätestatud korra järgi tagasi maksta. Tagatisega ärilaen kujutab endas võimalust saada ettevõtte tegevuseks vajalik rahastus, kui on vaja suuremamahulisi investeeringuid firma laiendamisega kaasnevateks kulutusteks. Laenudest puudu ei tule! Meie võrdlustest saad näha rohkelt erinevaid ärilaene, mis võivad aidata sul ettevõttega edasi jõuda. Tagatise seadmine alustava ettevõtte laenule ei ole üldjuhul vajalik, ent samas peaks vähemalt üks ettevõtte juhatuse liige andma ettevõtte poolt taodeldavale laenule eraisiku käenduse. Ärilaenu puudused Ärilaen võib tunduda väga ahvatleva võimalusena, eriti alustava ettevõtte jaoks, kuid igal heal asjal on omad miinused. Turul on mitmeid võlausaldajaid, kelle vahel valida. FIE-d ehk füüsilisest isikud ettevõtjad ei saa seda tüüpi ärilaene taotleda. Väljamakse kiirus nii suurt kaalu ei oma – ettevõtmine on üldiselt planeeritud tegevus ning igasugune otsus ettevõttele laenu võtmiseks peab olema hästi läbi mõeldud strateegiline tegevus. Ärilaen ehk laen ettevõttele Firmadele on tähtis, et oleks ligipääs likviidsusele ning on palju olukordi, kus on tarvis likviidsust tõsta. Vastukaaluks ettevõtte laenude eelistele tuleb välja tuua ka mõned puudused. Firmadele mõeldud laenud on samuti personaliseeritud ettevõttele, kellele laenu pakutakse. Tagatise asemel aktsepteeritakse juhatuse liikmete käendust. Sellel puhul ei ole neid dokumente vaja. Täpne määr arvutatakse aga vastavalt taotleja võimekusele, mis nähtub esitatud dokumentidest. Hüpoteeklaenu saamiseks peab ettevõttel olema kinnisvara, mida seada laenu tagatiseks. Muidugi on olemas veel nö hübriidlaene, mis kombineerivad ühe või teise laenu olemusi ning ettevõtetele võidakse anda ka väike- ja kiirlaene, mis sarnanevad eraisikute laenudele. Need ärilaenud on mõeldud olukordadeks, kus on pakiline vajadus käibevahendite järele. Siin on mõned olulisemad tingimused, mida võid kohata: Ettevõttel ja juhatuse liikmetel ei tohi olla maksehäireid ega kehtivat maksuvõlga Maksu- ja Tolliameti andmete kohaselt. Vahel küsitakse ka lisatagatist. Käendus on tõsine finantskohustus ning isegi, kui see ei ole hetkel sinu jaoks reaalne igakuine kohustus, võib see selleks iga kell muutuda. Arvelduslaen – laen, mida kutsutakse ka arvelduskrediidiks, on lühiajalisem laen, mille eesmärk on anda käibevahendeid juurde olukorras, kus ettevõttel tekkisid ootamatud väljaminekud. Väiksemad ettevõtte laenud ei vaja aga tagatist – nende taotlusprotsess on tunduvalt lihtsam ja kiirem. Liising firmadele Liisingud ettevõtetele toimivad sarnaselt eraisikute liisingutele. Ka sellise laenu saamiseks on tavaliselt vaja kinnisvaratagatist. Intresse tuleb tasuda vaid sõltuvalt kasutatud limiidi ulatusest.

Ärilaen, laen ettevõttele ( firmale), kiirlaenud.

. Üldiselt soovitakse näha ka viimase kvartali bilanssi ja kasumiaruannet. Seletame teile, mis on faktooring, missuguseid laene ettevõtetele pakutakse ja millised on erinevate ettevõttele mõeldud ärilaenude plussid ja miinused. Liisinguperioodi lõpus on võimalik liisitud objekt liisingufirmale tagastada või ettevõtte poolt jääkväärtusega välja osta. See tähendab, et ettevõttel on võimalus otsustada, kui suures mahus ja mis ajal, neile määratud limiidilt, vabu vahendeid töösse võtta. Suurimaks miinuseks on riskid ettevõtte juhtidele. Ärilaenu peamised puudused: Kui käendad juhatuse liikmena ettevõtte laenu, ei saa sa suurima tõenäosusega ise eraisiku laene ja ei pruugi saada isegi järelmakse. Ettevõttele pakutakse laene varieeruvatel tingimustel. Ärilaenu peamised eelised: Paindlik maksegraafik. Tutvuge konkreetse pakkumise tingimustega ja selgitage välja, missugused nõuded kehtivad konkreetselt teie ettevõttele. Faktooring võimaldab saada likviidseid vahendeid, ilma, et peaks ettevõtte nimel laenu võtma. Krediidiliin on võimalus tektitada likviidseid vahendeid, kui ettevõtte enda rahavoog on ajutiselt seiskunud – näiteks kui teie poolt väljastatud arved ei ole veel tasutud ning vajate vahendeid, et teha äritegevusega kaasnevaid päevakorralisi kulutusi. Laen ettevõtetele, Bondora kiirlaen. Ilma tagatiseta ärilaen ettevõttele Sarnaselt eraisikutele pakutava tagatiseta laenuga, pakutakse ka ettevõtetele laene ilma otsese varalise tagatiseta. BigBank laenukalkulaator tarbimis ja kiirlaenude võrdlus. Faktooring – see ei ole niivõrd laenuteenus kui hoopis ettevõtte arvete “müümine”. Ärilaene on küll mitmeid erinevaid, kuid laias laastus jagunevad need kaheks: tagatiseta ja tagatisega ärilaenud. Tagatiseta ärilaenu pakkujad seejuures enamjaolt aga konkreetse sihtotstarbe suhtes huvi ei tunne. Pea meeles, et käendus ei ole lihtsalt allkiri paberil, vaid sa lubad sisuliselt, et hädaolukorras maksad laenu ise! Muudad oma rahavood keerulisemaks. See tähendab, et tingimused, laenusumma- ja periood on kohandatud vastavalt ettevõtte vajadustele, nende majanduslikule olukorrale ning võimalustele. Credit Invest ärilaen Credit Investi ärilaen on julgelt üks kõige paindlikumate tingimustega laene ettevõtetele, mida üldse Eestist saab. Võrdle mitmete ettevõtetele mõeldud laenude intresse- ja tingimusi ning vali sobivaim laen oma firmale. Liisingu puhul antakse ettevõttele teatud perioodiks liisitav seade, mille eest tuleb iga kuu tasuda makseid ning liisinguperioodi lõpus on võimalik kogu seade välja osta. Laen alustavale ettevõttele Alustava ettevõtte laen ehk stardilaen on mõeldud uutele ettevõtetele, kes vajavad äritegevuse alustamiseks tarvisolevat finantseeringut. Laen ettevõtetele, Bondora kiirlaen. Kõige levinumalt eristatakse järgnevaid laenuliike: Hüpoteeklaen – see variant sarnaneb tavaliste eraisikute hüpoteeklaenudega ning enamus laenuandjaid annavadki hüpoteeklaenu ettevõtetele täpselt samadel tingimustel nagu eraisikutele. Suuremate- ja pikemaajaliste laenude jaoks on vajalikud juba asutatud- ja toimiva ettevõtte viimase kvartali bilanss- ja kasumiaruanded. Oluliseim neist on intressimäär, sest intress mõjutab laenu maksumust kõige rohkem – soovime firmale raha laenata eelkõige hea intressiga. Laenu saamiseks vajalike dokumentide osas küsitakse alustavate ettevõtete käest enamasti äriplaani. Tagatiseta ärilaenud on võrdlemisi uued Eesti turul, ent on kiire ajaga muutunud Eesti ettevõtjate lemmiklahenduseks. Ärilaenude tingimused Ettevõtete laenude üldised tingimused ei erine suuresti tavapäraste eraisikute laenupakkumiste tingimustest. Nii saab firma äritegevuseks hädavajaliku tehnika kasutusse võtta, ilma et peaks selle kohe täishinnaga ära ostma. Väljastatavad summad on enamasti väikesemahulisemad ja lühemaks ajaks kui teistel ettevõtete laenuliikidel. Tõsi, ärilaen võib sind aidata välja ajutisest plindrist, aga sa tekitad endale tuleviku tarbeks kohustuse, mis võib häirida kas või näiteks palkade tasumist. Nimelt peab ettevõtte omanik tihti ise laenu käendama. Käendus on vajalik, sest niinimetatud “juriidilistel kehadel” on liiga lihtne vastutusest pääseda ning laenuandjale peab jääma mingisugune kindlustus- ja usaldus ettevõtte juhtfiguuride suhtes

Märkused