Nipid, kuidas osta auto eraisikult

Võimaluse korral sõida isiklikult autot üle kontrollima. Ettevaatust raha ülekandmisel firma Western Union kaudu! Pea silmas, et auto maksumusele lisandub veel kulusid, näiteks transpordi- ja kindlustuskulud, samuti sõiduki registreerimistasud.

Kuidas osta autot Saksamaalt? Head nipid autode müügiga.

. Kõik suuliselt või e-posti teel antud lubadused ning kokkulepped tuleb kirjalikult vormistada ka lepingus. Soovitame auto kohe ostu järel välisriigi registrist maha võtta, varustada ajutiste transiitnumbritega ja teha kõigis teele jäävates riikides kehtiv liikluskindlustus. Üldjuhul müüakse eripakkumistega autosid, mille puhul võib põhjalikum eelkontroll paljastada ebameeldivaid üksikasju. Veendu, et kõik kodulehel esitatud müügitingimused kajastuks hiljem ka sõlmitud müügilepingus. Ostmine eraisikult ja eraisikust ostja käsitlemine ettevõtjana Ostes auto eraisikult, ei laiene tehingule tarbijakaitsereeglid, sest tegemist ei ole kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud lepinguga. Väljastpoolt Euroopa Liitu ostes tuleb tasuda tolli- ja käibemaks. Siin võib peituda risk, et kauplus müüb autot eraisiku ülesandel ja sellisele tehingule, kus osapoolteks on kaks eraisikut, ei laiene tarbijakaitse reeglid. Autoregistrid võivad anda infot autole seatud piirangute ja tasumata maksude kohta, kuid ei sisalda üldjuhul infot varastatud ja tagaotsitavate autode kohta – ainus võimalus seda kontrollida on pöörduda vastava riigi võimuorganite poole. Sõlmi alati kirjalik ostu-müügileping kahes eksemplaris, kus on fikseeritud auto müüja, hind, sõiduki andmed, lisavarustus ja seisukord, läbisõidu näit. Kui võimalik, kasuta sellist maksesüsteemi, kus raha kantakse müüjale üle alles pärast auto ostjani jõudmist. Kui olete veendunud, et viga oli autol juba selle müümisel ja selle eest vastutab müüja, saab esmajärjekorras nõuda müüjalt vea parandamist. Auto müüjaga seotud nipid Kontrolli, kes on auto tegelik müüja Kontrolli, kes on auto tegelik müüja Paljud automüügiplatsid on automaaklerid: auto on komisjonimüügis. Osavaid meistrimehi ja avariilisi autosid leiab kõikjalt. Ole valvas müüja suhtes, kes pakub auto transportimist enda firma kaudu. Kui transiitnumbrite ja kindlustuse kehtivus on piisav, võib autoostu ühendada puhkusereisiga, st Eestisse ei pea sõitma lühimat teed mööda, samuti võib sõita kaugemale ning läbida osturiiki ka tagasiteel.

Kui aga müüja pakub kasutatud autole täiendavalt ka garantiiaega, tuleb kindlasti täpsustada, kes on kohustatud teostama garantiiremonti ja kuidas on lood selle garantii territoriaalse ulatusega ehk mis tingimustel garantii kehtib. Auto hinna võib soodsaks muuta käibemaksupettus või ärisse sisse rehkendatud kiire pankrot, mille järel pole vaja tegeleda endiste klientide pretensioonidega. Meil on täpselt Sinu soovidele vastav auto Kogemustega automüüja uurib Sinu senist autoeelistust ja kohandab oma müügijutu sellest lähtuvalt, tuues esile võimalikult palju omadusi, mis võiksid just Sulle sobida. Olukorra hindamisel tuleks võtta arvesse auto vanust, läbitud kilometraaži, nõutud hinda, remondikulusid ja ka seda, kui palju aega on kulunud ostutehingu sõlmimisest. Ära reeda oma rahakoti suurust Automüüja jaoks tähendab iga müük teenistust ning teades saadaolevat rahahulka, on lihtsam Sind suunata ja oma kasumit optimeerida. Kontrolli see uuesti hommikul puhanud peaga üle ehk loo endale olukord, kus saad rahulikult võrrelda. Ostetud autoga Eestisse sõit Euroopa Liidu riigist ostetud sõidukiga võib seniste numbrimärkidega sõita Eestisse. Müüja on eraisik, kelle vastutus on oluliselt piiratum ja hilisemate probleemide korral on ainus lahendus pikk kohtutee. Kontrolli esmalt, kas transpordifirma, mille kaudu lubatakse auto Sinuni transportida, ka tegelikult eksisteerib. Paraku ilmnevad sellisel puhul võimalikud sõiduki registreerimist takistavad probleemid alles Eestis. Loe edasi.class='close'> Tekkinud puuduse hindamisel ei saa lähtuda uuele autole esitatavatest nõuetest, sest kasutatud autol võivad esineda kulumisest tekkinud vead, millele auto müüja vastutus ei laiene. Kindlasti ei tasu maksta auto eest nõutavat summat täies mahus ette. Ära mine kaasa teise poole müügitaktikaga: pea meeles endale olulisena tundunud küsimusi ja uuri nende kohta. Loe edasi.class='close'> Im Kundenauftrag osutab sellele, et kauplus müüb autot kellegi teise ülesandel.

Nipid, kuidas osta auto eraisikult. Laenu refinantseering.

. Kontrolli alati müüja tausta, sest viisaka nime ja reaalse registreerimisnumbriga ettevõte võib mõne kuu pärast olla tegevuse lõpetanud. Tüübikinnitus ja üksiksõidukikinnitus Eestis registreeritaval sõidukil peab olema EÜ tüübikinnitus, mis näitab, et sõiduk on ehitatud kooskõlas Euroopa Liidu ohutus- ja keskkonna nõuetega. Pelgalt auto päritolu või selle Sinu silme all treileri pealt mahaveeretamine ei vähenda vajadust teha põhjalik kontroll. Tark väejuht ei lase vastasel lahinguvälja valida. Jälgi, et garantii oleks kirjas müügilepingus või garantiitunnistusel. Ära lange pakkumiste lõksu, mis tunduvad liiga head, et tõsi olla. Kontrolli registreerimistunnistusel olevate andmete vastavust tegelikule müüjale ning kui auto on liikunud käest kätte, siis ka kõigi järjestikuste lepingute olemasolu ja nimede-numbrite klappimist. Kui tehing soovitakse Eesti käibemaksukohustuslase poolt teha ilma käibemaksuta, kaasneb sageli põhjalikum protsess ostja tausta ja käibemaksukohustuse kontrolliks. Loe edasi.class='close'> Vabatahtlik garantii – kasutatud autodele ei pea müüja andma garantiid. Saksamaal tuleks vältida näiteks väljendite Bastlerfahrzeug, Schrottwagen, zum Ausschlachten esinemist lepingus, millega viidatakse sellele, et auto kõlbab ainult vanarauaks või varuosadeks. Kasutatud auto puhul võib müüja vastutuse aeg olla lühem kui uute autode puhul nõutud kaks aastat, kuid mitte lühem kui aasta. Vaata autod üle ning pane kodus rahulikult kokku nimekiri nende eelistest ja puudustest. Ettevaatlik tuleks olla ka sõprade või tuttavate kasutamisega proovisõidu tegemisel või müüjaga kokkulepete sõlmimisel ja tingimustega tutvumisel, sest hooletut tuttavat ei saa vastutusele võtta. Võta tempo maha, jäta endale aega otsust kaaluda. Sina võrdled autosid ja hindu, mitte müüja. Ära mine lubaduste õnge, et dokumendid saadetakse Sulle tagantjärele! Välismaalt vahendajalt ostmisel tee enne ostu kindlaks, kas vahendajal on olemas volitused auto edasimüügiks ja kuidas jaguneb vastutus võimalike probleemide korral Sinu ja vahendaja vahel. Vea parandamise kõrval on muudeks võimalikeks müüja tegutsemisvariantideks kauba vahetamine korrasoleva kauba vastu, hinna alandamine või tehingu tühistamine. Suhtu skeptiliselt eripakkumistesse Väldi müügiplatsil tehtud nii-öelda eripakkumisi, kuna need on alati seotud suurema riskiga. Kuna piiriüleste ostude puhul on see küllaltki komplitseeritud, võiks lahenduseks olla müüja poolt parandamiseks tehtud kulutuste hüvitamine. Numbreid on lihtsam võrrelda kui suurt hulka eriomadusi, seda eriti tehnika puhul, kus kõik parameetrid on omavahel seotud. Vaid e-posti teel laekunud kinnitusest või teabest garantii või muude ostutingimuste kohta ei piisa. Tähistuse alguses on alati väiketäht “e”, millele järgneb EÜ tüübikinnituse andnud liikmesriigi eraldusnumber. Võimalusel ära maksa auto eest enne, kui oled seda oma silmaga näinud. Nipid, kuidas osta auto eraisikult. Autosid müüakse ka homme ja kahe kuu pärast ning selle aja jooksul kujuneb Sul ka arusaamine sellest, mis võiks olla hea pakkumine. Veendu, et numbrid klapivad, seda nii reklaamis, autol kui ka dokumentides. Vältimaks puuduvast või vigasest lepingust tingitud probleeme, tasub rahalised toimingud teha alles pärast registritoimingute õnnestumist. Teise riigi registrist mahavõtmine toimub automaatselt koos registreerimisega Maanteeameti liiklusbüroos. Korralikud müüjad koostavad alati sõiduki loovutamisel ka sõiduki üleandmis-vastuvõtmisakti. Tähelepanu! Maanteeamet ei uuri auto registritoimingute tegemisel auto ajalugu, kuna selleks pole tal seadusest tulenevat kohustust, seega lasub kogu vastutus ostjal. Mõistlik on mainida umbkaudset hinnavahemikku, aga jätta täpsem otsustamine endale kodutööks. Samuti kipuvad nii meelest minema veel kodus olulisena tundunud pisiasjad. Enne allkirjastamist tuleb leping hoolega läbi lugeda ning kõik standardlepingule lisatu endale selgeks teha ja ära tõlkida. Eraisikud kes annavad laenu. Seda ostmisviisi võib pidada väga riskantseks, eriti juhul, kui auto eest tuleb ette maksta. Lisaks tuleks lepingusse kirja panna kõik, milles ostja ja müüja on kokku leppinud. Kontrolli, kes on auto tegelik müüja. Loe edasi.class='close'> FIE maksukohustuste kohta on maksuhaldur koostanud põhjaliku juhendi. Loe edasi.class='close'> Näidisblankette ja kontrollnimekirju leiab: Võõrkeelse lepingu sõlmimisel võib juhtuda, et kirjutad alla tingimustele, mida tegelikkuses ei mõista. Kohe alguses tasub välja selgitada müüja ning lõpuks pabereid vormistades üle kontrollida, et nii lepingu teine pool kui raha saaja tõesti algsele kokkuleppele vastaksid. Nipid, kuidas osta auto eraisikult. Ära lase hinnanumbril enda üle võimust võtta: kui hind tundub liiga hea, et tõsi olla, siis harilikult on kusagil konks, mille otsa Sind püütakse. Kas varustuse hulgas olid tõkiskingad ja tulekustuti, kas istmesoojendus töötab või vajab remonti, kes katab transpordi- ja kindlustuskulud, samuti sõiduki registreerimistasud. See sunnib Sind kiirustama ja vähem kaalutledes otsust tegema. Kontrolli, kes on auto tegelik müüja, kas ettevõte või eraisik. Kontrollitud ajalooga auto ost otse omanikult võib olla väga hea tehing, aga tihti on tegu just sellise vastutusest kõrvalehiilimise mänguga. Siinkohal on tihti abi ametlikest margiesindustest, kes sõiduki nõuetele vastavust kinnitada saavad. Kui dokumendid aga puudulikuks osutuvad, ei õnnestu autot uue omaniku nimele registreerida: autoregistrikeskuses võib ilmneda tühistatud ülevaatus, mitme järjestikuse omanikuvahetuse käigus paberitesse sattunud mittevastavus jne.

Euro valuuta tähtsus ja roll Euroopas. Nipid, kuidas osta.

. Järjestikused ostu-müügitehingud Auto võib olla liikunud müüjalt ostjale ja sellelt järgmisele ilma vahepealsete muudatusteta autoregistris, tekitades pika vastutusahela, mille lahtiharutamine võib osutuda keeruliseks. Jälgi ametlikke autoturge ning võrdle hindu. EÜ tüübikinnituse olemasolu on kõige lihtsamini tuvastatav tehase andmesildi vaatlusega. Kui eraisik pakub platsil või internetis mitut autot, võib tegu olla nii-öelda sarimüüja taha varjuva firmaga, mis sellisel moel vastutusest ja maksudest kõrvale hiilib. Kuigi eraisikult ostes saab auto odavamalt kätte, on ettevaatuse mõttes kindlam tehinguid sõlmida automüügifirmadega, mille puhul kehtivad kindlad reeglid müüja vastutuse kohta. Ostes auto interneti vahendusel juriidilise isiku käest, sõlmitakse müügileping interneti või faksi teel ja auto saadetakse ostjale ilma ostjapoolse ülevaatuse või proovisõiduta. Jälgi, et oleksid müüjalt saanud kogu auto tehnilise seisukorraga seonduva teabe kirjalikult, sest suulist teavet on hiljem väga raske tõendada. Sellise ebaausa tingimuse eesmärk on luua olukord, kus kahe juriidilise isiku vahel sõlmitud tehingu korral ei kehti tarbijakaitsereeglid ning tarbijakaitse ei saa probleemide korral sekkuda ega aidata. Head hinda tahab meist igaüks ja kuuldes numbrit, mis lööb konkurente pika puuga, taanduvad tihti ülejäänud eelised. Kui sõidukil EÜ tüübikinnitust ei ole, tehakse igale konkreetsele sõidukile üksiksõiduki kinnitus, mille käigus veendutakse sõiduki vastavuses Euroopa standarditele. Müügi käigus lubatu kipub pooltele erinevalt meelde jääma. Ära mine kaasa müüja ettesöödetud mõtetega Kujutle end järgmises vestluses. Juriidilisest isikust müüja on tekkinud vea eest vastutav, kui viga ei ole tarbija poolt põhjustatud ning oli eelduste kohaselt olemas juba müügihetkel. Laen ilma kontoväljavõttete. Inimaju jaoks on argumentide hulga üle lihtsam arvet pidada kui iga üksiku olulisust kaaluda ja võrrelda. Selle auto vastu on palju huvi tuntud Automüüja jaoks on oluline alustatud müügiprotsess lõpule viia ning lihtne nipp on tekitada näiline defitsiit: tegemist on väga hea autoga, teist sellist niipea ei tule, mitmed on huvi tundnud, auto on broneeritud.

Nipid, kuidas saada vastupidav muru |

. Tuleta meelde, mida enne ostma tulekut oluliseks pidasid. Teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud kasutatud sõiduki Eestisse toomisel eraisik käibemaksu tasuma ei pea, väljastpoolt Euroopa Liitu tuues tuleb tasuda käibe- ja tollimaks

Märkused