Sõiduki taustakontroll ehk enne kontrolli, siis osta

Ole valvas müüja suhtes, kes pakub auto transportimist enda firma kaudu. Veendu, et numbrid klapivad, seda nii reklaamis, autol kui ka dokumentides. Numbreid on lihtsam võrrelda kui suurt hulka eriomadusi, seda eriti tehnika puhul, kus kõik parameetrid on omavahel seotud. Pelgalt auto päritolu või selle Sinu silme all treileri pealt mahaveeretamine ei vähenda vajadust teha põhjalik kontroll. Selleks vajate auto registrinumbrit ja VIN-koodi. Siinkohal on tihti abi ametlikest margiesindustest, kes sõiduki nõuetele vastavust kinnitada saavad. Võiks öelda et kasutatud auto ostmine on natukene nagu loto.". Juriidilisest isikust müüja on tekkinud vea eest vastutav, kui viga ei ole tarbija poolt põhjustatud ning oli eelduste kohaselt olemas juba müügihetkel. Ettevaatust raha ülekandmisel firma Western Union kaudu! Pea silmas, et auto maksumusele lisandub veel kulusid, näiteks transpordi- ja kindlustuskulud, samuti sõiduki registreerimistasud. Soovitame auto kohe ostu järel välisriigi registrist maha võtta, varustada ajutiste transiitnumbritega ja teha kõigis teele jäävates riikides kehtiv liikluskindlustus. Jälgi, et garantii oleks kirjas müügilepingus või garantiitunnistusel. Kui müüja sõnul on autol olnud vaid üks omanik, siis ei tohiks ühtegi omanikuvahetust kirjas olla. Enamasti kehtib kasutatud auto ostmisel kuldreegel: kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis enamasti see polegi tõsi. Kui tehing soovitakse Eesti käibemaksukohustuslase poolt teha ilma käibemaksuta, kaasneb sageli põhjalikum protsess ostja tausta ja käibemaksukohustuse kontrolliks. Tähelepanu! Maanteeamet ei uuri auto registritoimingute tegemisel auto ajalugu, kuna selleks pole tal seadusest tulenevat kohustust, seega lasub kogu vastutus ostjal. Veendu, et kõik kodulehel esitatud müügitingimused kajastuks hiljem ka sõlmitud müügilepingus. Müüja on eraisik, kelle vastutus on oluliselt piiratum ja hilisemate probleemide korral on ainus lahendus pikk kohtutee. Lugege lisaks: Liikluskahjude kontroll Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehel saate kontrollida sõiduki liikluskahjusid. Oluline on veenduda, et hilisemate võimalike probleemide korral on müüja valmis ja suuteline neid ostjale sobilikult lahendama. Mõnes müügikuulutuses on esitatud ainult registrinumber. Ohumärk on ka see, kui müüja ei suuda hiljuti toimunud liikluskahju juhtumi kohta konkreetset selgitust anda. Ära mine kaasa teise poole müügitaktikaga: pea meeles endale olulisena tundunud küsimusi ja uuri nende kohta. Sõiduki taustakontroll ehk enne kontrolli, siis osta. Kui dokumendid aga puudulikuks osutuvad, ei õnnestu autot uue omaniku nimele registreerida: autoregistrikeskuses võib ilmneda tühistatud ülevaatus, mitme järjestikuse omanikuvahetuse käigus paberitesse sattunud mittevastavus jne. Päringus on näha intsidendi aeg, koht, osalised ja makstud kindlustushüvitise suurusjärk. Välismaalt pärit sõiduki taustakontroll Kui auto on toodud välismaalt, siis tutvuge sõiduki taustakontrolli tehes kindlasti  soetamisdokumentatsiooniga ja välisriigis registreerimise tunnistusega. Saksamaal tuleks vältida näiteks väljendite Bastlerfahrzeug, Schrottwagen, zum Ausschlachten esinemist lepingus, millega viidatakse sellele, et auto kõlbab ainult vanarauaks või varuosadeks. Juriidilise isiku kohta saate teavet Krediidiinfo lehelt, äriregistrist ja otsingumootoritest. Teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud kasutatud sõiduki Eestisse toomisel eraisik käibemaksu tasuma ei pea, väljastpoolt Euroopa Liitu tuues tuleb tasuda käibe- ja tollimaks. Autoregistrid võivad anda infot autole seatud piirangute ja tasumata maksude kohta, kuid ei sisalda üldjuhul infot varastatud ja tagaotsitavate autode kohta – ainus võimalus seda kontrollida on pöörduda vastava riigi võimuorganite poole.

Järjestikused ostu-müügitehingud Auto võib olla liikunud müüjalt ostjale ja sellelt järgmisele ilma vahepealsete muudatusteta autoregistris, tekitades pika vastutusahela, mille lahtiharutamine võib osutuda keeruliseks. Ohumärgid Leidub autosid, mille taustakontrolli ja müügikuulutuse info ei lähe omavahel kokku: näiteks läbisõidud kuulutuses ja Maanteeametis erinevad olulisel määral või väidetavalt avariivabal autol on mitu liikluskahju juhtumit. Usaldusväärne laenuandja BigBank. Kasutatud sõiduauto on nagu iga teine pruugitud ese: te ei saa kunagi täpselt teada, kuidas seda tegelikult on hoitud. Kontrolli, kes on auto tegelik müüja, kas ettevõte või eraisik. Kontrollitud ajalooga auto ost otse omanikult võib olla väga hea tehing, aga tihti on tegu just sellise vastutusest kõrvalehiilimise mänguga. See sunnib Sind kiirustama ja vähem kaalutledes otsust tegema. Kontrolli alati müüja tausta, sest viisaka nime ja reaalse registreerimisnumbriga ettevõte võib mõne kuu pärast olla tegevuse lõpetanud. Tüübikinnitus ja üksiksõidukikinnitus Eestis registreeritaval sõidukil peab olema EÜ tüübikinnitus, mis näitab, et sõiduk on ehitatud kooskõlas Euroopa Liidu ohutus- ja keskkonna nõuetega. Ära mine lubaduste õnge, et dokumendid saadetakse Sulle tagantjärele! Välismaalt vahendajalt ostmisel tee enne ostu kindlaks, kas vahendajal on olemas volitused auto edasimüügiks ja kuidas jaguneb vastutus võimalike probleemide korral Sinu ja vahendaja vahel. Vältimaks puuduvast või vigasest lepingust tingitud probleeme, tasub rahalised toimingud teha alles pärast registritoimingute õnnestumist. Osavaid meistrimehi ja avariilisi autosid leiab kõikjalt. Paraku ilmnevad sellisel puhul võimalikud sõiduki registreerimist takistavad probleemid alles Eestis. Kui olete veendunud, et viga oli autol juba selle müümisel ja selle eest vastutab müüja, saab esmajärjekorras nõuda müüjalt vea parandamist. Selle auto vastu on palju huvi tuntud Automüüja jaoks on oluline alustatud müügiprotsess lõpule viia ning lihtne nipp on tekitada näiline defitsiit: tegemist on väga hea autoga, teist sellist niipea ei tule, mitmed on huvi tundnud, auto on broneeritud. Sõiduki taustakontroll ehk enne kontrolli, siis osta. Kas varustuse hulgas olid tõkiskingad ja tulekustuti, kas istmesoojendus töötab või vajab remonti, kes katab transpordi- ja kindlustuskulud, samuti sõiduki registreerimistasud. Kui võimalik, kasuta sellist maksesüsteemi, kus raha kantakse müüjale üle alles pärast auto ostjani jõudmist. Credit Invest OÜ. Pruugitud sõidukit valides saate lisaks auto ülevaatamisele ja proovisõidule teha internetis põhjaliku sõiduki taustakontrolli. Tagasiside ja hinnangud Mida meist meedias räägitakse "Kasuttud sõidukit ostes on esmatähtis hind, kuid hind sõltub väga paljudest elementidest.

Sõiduki taustakontroll • VIN koodi kontroll • Läbisõidu.

. Liiga madal hind, üliväike läbisõit või vigade täielik puudumine annavad märku, et kindlasti tuleb auto ajalugu ja seisukorda uurida erilise tähelepanuga. Olukorra hindamisel tuleks võtta arvesse auto vanust, läbitud kilometraaži, nõutud hinda, remondikulusid ja ka seda, kui palju aega on kulunud ostutehingu sõlmimisest. Võimaluse korral sõida isiklikult autot üle kontrollima. Kui eraisik pakub platsil või internetis mitut autot, võib tegu olla nii-öelda sarimüüja taha varjuva firmaga, mis sellisel moel vastutusest ja maksudest kõrvale hiilib. Ära reeda oma rahakoti suurust Automüüja jaoks tähendab iga müük teenistust ning teades saadaolevat rahahulka, on lihtsam Sind suunata ja oma kasumit optimeerida. Kõik suuliselt või e-posti teel antud lubadused ning kokkulepped tuleb kirjalikult vormistada ka lepingus. Korralikud müüjad koostavad alati sõiduki loovutamisel ka sõiduki üleandmis-vastuvõtmisakti. Loe edasi.class='close'> FIE maksukohustuste kohta on maksuhaldur koostanud põhjaliku juhendi. Kuna piiriüleste ostude puhul on see küllaltki komplitseeritud, võiks lahenduseks olla müüja poolt parandamiseks tehtud kulutuste hüvitamine. Ostetud autoga Eestisse sõit Euroopa Liidu riigist ostetud sõidukiga võib seniste numbrimärkidega sõita Eestisse. YesCredit laen auto laenud. Kui sõidukit müüval firmal on maksuvõlad, siis on põhjust kahelda tema usaldusväärsuses ja jätkusuutlikkuses. Võimalusel ära maksa auto eest enne, kui oled seda oma silmaga näinud. Kui müüja on varem ostu-müügitehingu tingimusi rikkunud või kui tuleb välja mõni muu kahtlust äratav detail, siis pigem hoiduge sellest müüjast ja tema pakutavast sõidukist. Kui transiitnumbrite ja kindlustuse kehtivus on piisav, võib autoostu ühendada puhkusereisiga, st Eestisse ei pea sõitma lühimat teed mööda, samuti võib sõita kaugemale ning läbida osturiiki ka tagasiteel. Mõistlik on mainida umbkaudset hinnavahemikku, aga jätta täpsem otsustamine endale kodutööks. Kontrolli see uuesti hommikul puhanud peaga üle ehk loo endale olukord, kus saad rahulikult võrrelda. Sellise ebaausa tingimuse eesmärk on luua olukord, kus kahe juriidilise isiku vahel sõlmitud tehingu korral ei kehti tarbijakaitsereeglid ning tarbijakaitse ei saa probleemide korral sekkuda ega aidata. Portaal Ostatargalt on esitanud Euroopa Liidu liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide andmebaasid, kust saate kontrollida sõiduki infot ning ülevaatuse kehtivust. Kontrolli, kes on auto tegelik müüja. Kasutatud auto puhul võib müüja vastutuse aeg olla lühem kui uute autode puhul nõutud kaks aastat, kuid mitte lühem kui aasta. Head hinda tahab meist igaüks ja kuuldes numbrit, mis lööb konkurente pika puuga, taanduvad tihti ülejäänud eelised. Tasub silmas pidada, et liikluskahjude kontrolli käigus tulevad välja vaid liikluskindlustuse juhtumid. Kohe alguses tasub välja selgitada müüja ning lõpuks pabereid vormistades üle kontrollida, et nii lepingu teine pool kui raha saaja tõesti algsele kokkuleppele vastaksid. Järgnevalt leiate võimalused, mida saate kasutatud sõiduki taustakontrolliks kasutada. Loe edasi.class='close'> Vabatahtlik garantii – kasutatud autodele ei pea müüja andma garantiid. Meil on täpselt Sinu soovidele vastav auto Kogemustega automüüja uurib Sinu senist autoeelistust ja kohandab oma müügijutu sellest lähtuvalt, tuues esile võimalikult palju omadusi, mis võiksid just Sulle sobida.

Osta kasutatud auto targalt!

. Loe edasi.class='close'> Im Kundenauftrag osutab sellele, et kauplus müüb autot kellegi teise ülesandel. Ära lase hinnanumbril enda üle võimust võtta: kui hind tundub liiga hea, et tõsi olla, siis harilikult on kusagil konks, mille otsa Sind püütakse. Teise riigi registrist mahavõtmine toimub automaatselt koos registreerimisega Maanteeameti liiklusbüroos. Infot võib anda ka VIN-koodi päring Google’ist või eelmise asukohamaa liiklusregistrisse tehtav päring. Maanteeameti kodulehel on ka loetelu andmebaasidest, kust leiate infot varastatud sõidukite kohta. Kindlasti ei tasu maksta auto eest nõutavat summat täies mahus ette. Kui graafik langeb ehk millegipärast on läbisõit ajas vähenenud, siis on auto läbisõidumõõdikut tagasi keritud; tehnoülevaatuse andmed: millal on käidud ülevaatustel ja mis hinnang on antud auto mehaanilistele osadele. Kontrolli esmalt, kas transpordifirma, mille kaudu lubatakse auto Sinuni transportida, ka tegelikult eksisteerib. Kajastatud on ka kordusülevaatused ehk need korrad, kui auto mingi vea tõttu esimesel katsel ülevaatust ei läbinud; sõidukiga tehtud toimingud: registreerimine, omanikuvahetused ja kõik muud ametlikud toimingud. Kui sõidukil EÜ tüübikinnitust ei ole, tehakse igale konkreetsele sõidukile üksiksõiduki kinnitus, mille käigus veendutakse sõiduki vastavuses Euroopa standarditele. Seda ostmisviisi võib pidada väga riskantseks, eriti juhul, kui auto eest tuleb ette maksta. Jälgi, et oleksid müüjalt saanud kogu auto tehnilise seisukorraga seonduva teabe kirjalikult, sest suulist teavet on hiljem väga raske tõendada. Mõnikord minnakse seejuures liiga kaugele ja lubatakse paremat kaupa, kui see tegelikult on. Väljastpoolt Euroopa Liitu ostes tuleb tasuda tolli- ja käibemaks. Ära lange pakkumiste lõksu, mis tunduvad liiga head, et tõsi olla. Lisaks tuleks lepingusse kirja panna kõik, milles ostja ja müüja on kokku leppinud. Tähistuse alguses on alati väiketäht “e”, millele järgneb EÜ tüübikinnituse andnud liikmesriigi eraldusnumber. Eraisiku kohta saate teha päringuid otsingumootorites ja suhtlusportaalides. Kui eraisik müüb korraga mitut autot, siis võib olla tegemist varjatud ettevõtjaga ja teil tasub temaga olla ettevaatlik. Loe edasi.class='close'> Tekkinud puuduse hindamisel ei saa lähtuda uuele autole esitatavatest nõuetest, sest kasutatud autol võivad esineda kulumisest tekkinud vead, millele auto müüja vastutus ei laiene. Sina võrdled autosid ja hindu, mitte müüja. Loe edasi.class='close'> Näidisblankette ja kontrollnimekirju leiab: Võõrkeelse lepingu sõlmimisel võib juhtuda, et kirjutad alla tingimustele, mida tegelikkuses ei mõista. Vea parandamise kõrval on muudeks võimalikeks müüja tegutsemisvariantideks kauba vahetamine korrasoleva kauba vastu, hinna alandamine või tehingu tühistamine. Võta tempo maha, jäta endale aega otsust kaaluda. Kui selle info alusel on näha, et autot müüakse juba pikemat aega, siis küsige müüja käest ka selle kohta. Vaata autod üle ning pane kodus rahulikult kokku nimekiri nende eelistest ja puudustest. NB! Kui müüja keeldub mistahes põhjusel auto registreerimisnumbrit või VIN-koodi avaldamast, siis on võimalik, et sõiduki taustakontrollist tuleks välja teavet, mis takistab sõiduauto müümist. Kui mingil perioodil on auto märkimisväärselt rohkem või vähem sõitnud, siis küsige selle kohta lisainfot. Vaid e-posti teel laekunud kinnitusest või teabest garantii või muude ostutingimuste kohta ei piisa. Ostes auto interneti vahendusel juriidilise isiku käest, sõlmitakse müügileping interneti või faksi teel ja auto saadetakse ostjale ilma ostjapoolse ülevaatuse või proovisõiduta. EÜ tüübikinnituse olemasolu on kõige lihtsamini tuvastatav tehase andmesildi vaatlusega. Kuigi eraisikult ostes saab auto odavamalt kätte, on ettevaatuse mõttes kindlam tehinguid sõlmida automüügifirmadega, mille puhul kehtivad kindlad reeglid müüja vastutuse kohta. Müügi käigus lubatu kipub pooltele erinevalt meelde jääma. Jälgi ametlikke autoturge ning võrdle hindu. Ettevaatlik tuleks olla ka sõprade või tuttavate kasutamisega proovisõidu tegemisel või müüjaga kokkulepete sõlmimisel ja tingimustega tutvumisel, sest hooletut tuttavat ei saa vastutusele võtta. Kui aga müüja pakub kasutatud autole täiendavalt ka garantiiaega, tuleb kindlasti täpsustada, kes on kohustatud teostama garantiiremonti ja kuidas on lood selle garantii territoriaalse ulatusega ehk mis tingimustel garantii kehtib. Tark väejuht ei lase vastasel lahinguvälja valida. Sõiduki taustakontroll ehk enne kontrolli, siis osta. Kontrolli registreerimistunnistusel olevate andmete vastavust tegelikule müüjale ning kui auto on liikunud käest kätte, siis ka kõigi järjestikuste lepingute olemasolu ja nimede-numbrite klappimist. Kindlasti tasub kontrollida ka ettevõtte omanike tasuta. Suurema hüvitise puhul laske eksperdil üle vaadata, kas sõiduk on kvaliteetselt taastatud, turvaline ja vastupidav. Inimaju jaoks on argumentide hulga üle lihtsam arvet pidada kui iga üksiku olulisust kaaluda ja võrrelda. Siin võib peituda risk, et kauplus müüb autot eraisiku ülesandel ja sellisele tehingule, kus osapoolteks on kaks eraisikut, ei laiene tarbijakaitse reeglid. Internetis tehtava taustakontrolli eesmärk on saada esmane kinnitus, et auto on täpselt sellises seisus, nagu kuulutuses lubatud, ja et kõik müüja väited on tõesed. Üldjuhul müüakse eripakkumistega autosid, mille puhul võib põhjalikum eelkontroll paljastada ebameeldivaid üksikasju. Sõlmi alati kirjalik ostu-müügileping kahes eksemplaris, kus on fikseeritud auto müüja, hind, sõiduki andmed, lisavarustus ja seisukord, läbisõidu näit. Ostmine eraisikult ja eraisikust ostja käsitlemine ettevõtjana Ostes auto eraisikult, ei laiene tehingule tarbijakaitsereeglid, sest tegemist ei ole kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud lepinguga. Samuti kipuvad nii meelest minema veel kodus olulisena tundunud pisiasjad. Auto hinna võib soodsaks muuta käibemaksupettus või ärisse sisse rehkendatud kiire pankrot, mille järel pole vaja tegeleda endiste klientide pretensioonidega. Tuleta meelde, mida enne ostma tulekut oluliseks pidasid. Suhtu skeptiliselt eripakkumistesse Väldi müügiplatsil tehtud nii-öelda eripakkumisi, kuna need on alati seotud suurema riskiga. Autol võib olla ka kaskokindlustuse juhtumeid või mitteametlikult lahendatud vigastusi, mis Eesti Liikluskindlustuse Fondi päringus ei kajastu. Ära mine kaasa müüja ettesöödetud mõtetega Kujutle end järgmises vestluses. Enne allkirjastamist tuleb leping hoolega läbi lugeda ning kõik standardlepingule lisatu endale selgeks teha ja ära tõlkida. Autosid müüakse ka homme ja kahe kuu pärast ning selle aja jooksul kujuneb Sul ka arusaamine sellest, mis võiks olla hea pakkumine

Märkused